Foto-expositie Henk Berends
Zondag 1 september tot en met zondag 6 oktober (zondag 22 september zelf niet aanwezig en op zondag 13 oktober is er een concert)

In de Synagoge geeft de Bornse fotograaf Henk Berends de aftrap voor het nieuwe seizoen 2019-2020 met een solo foto-expositie.
Henk heeft in de jaren ‘80 in Rotterdam de kunstacademie doorlopen, afgestudeerd in fotografie en grafische technieken. En heeft daarna diverse solo-exposities gehad in diverse openbare gebouwen en galerieën. Henk kon in die tijd echter geen bestaan opbouwen als zelfstandige professionele kunstenaar. Maar fotograferen bleef hij volhouden en heeft met de jaren een eigen stijl opgebouwd.
Met deze expositie laat Henk zijn laatste ontwikkeling zien vanaf eind 2016 tot heden, van “losse” eenmalige foto’s naar thema-matige series. Hierbij ligt het accent op conceptuele fotografie, verhalende fotografie waarbij de fotograaf e.e.a. uitbeeldt hetgeen door de beschouwer ofwel begrepen wordt of een geheel eigen interpretatie kan vormen. Op alle foto’s is een model te zien, soms in een surrealistische omgeving, geïnspireerd door de schilderkunst uit de jaren 70 en 80. Zijn werk bestaat voor het grootste deel uit zwart-wit foto’s die zo een zekere dramatiek onderstrepen.
Met Photoshop als digitale nabewerking beperkt Henk zich tot een enkel detail door deze donkerder of lichter te maken, maar verder geen manipuleren van modellen of totale objecten.

De foto’s worden ondersteund door een uitgebreide beamer-projectie. Hierop is dan de totale serie van de ge-exposeerde foto te zien.
De foto’s zijn te koop, te huur en tevens zijn tijdens de expositie diverse ansichtkaart formaat fotootjes direct te koop/mee te nemen.